ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Χ. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος σπούδασε νομικά στην Αθήνα και ασκεί ενεργό δικηγορία από το έτος 1979.

Το 2007 εντάχθηκε στο δυναμικό του γραφείου ο υιός του Χάρης Αναγνωστόπουλος και εν συνεχεία η κόρη του Κατερίνα Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι διεύρυναν τον προσανατολισμό του γραφείου.

Το γραφείο απαρτίζεται από άριστα εξειδικευμένους δικηγόρους με εμπειρία στη δικαστηριακή πρακτική και ουσιαστική παρουσία στο χώρο της μάχιμης δικηγορίας.

Παρέχει νομικές υπηρεσίες που άπτονται όλου του φάσματος του δικαίου αναλαμβάνοντας με συνέπεια την εκπροσώπηση των εντολέων του σε όλες τις δικαιοδοτικές βαθμίδες. Βασικές αρχές άλλωστε συνιστούν, η άριστη κατάρτιση, ο επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα, η αποτελεσματικότητα καθώς και η διαρκής ενημέρωση των νομολογιακών και νομοθετικών εξελίξεων που απαιτείται.

Προς τούτο δε, το γραφείο διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών προκειμένου να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε κάθε ζήτημα που αναφύεται σε σχέση με τη φύση της εκάστοτε υπόθεσης, όπως Λογιστές, Δικαστικούς Επιμελητές, Πραγματογνώμονες, Μηχανικούς και Συμβολαιογράφους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


i) Ιατρική ευθύνη

– Αστική Ευθύνη

– Ποινική Ευθύνη

 

ii) Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)

ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ


i) Ευθύνη από παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας

– Διοικητικές Κυρώσεις

– Αστική Ευθύνη

– Ποινική Ευθύνη

 

ii) Προσβολή του ιδιωτικού Βίου

iii) Προσβολή της τιμής

ΔIKAIO ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ν.2251/1994)


i) Δικαστική και Εξωδικαστική Προστασία Καταναλωτή

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


i) Οικονομικά εγκλήματα

– Απάτη

– Υπεξαιρέσεις

– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (Ν.4557/2018)

– Φορολογικά αδικήματα

– Φοροδιαφυγή

– Απιστία κοινή

– Απιστία στην Υπηρεσία

– Πτωχευτικά Αδικήματα (Ν.3588/2007)

 

ii) Ναρκωτικά (4139/2013)

iii) Αδικήματα περιουσίας – ιδιοκτησίας

iv) Εγκλήματα κατά της ζωής – υγείας

v) Ενδοοικογενειακή βία (Ν. 3500/2006)

vi) Σεξουαλικά αδικήματα

vii) Παραβατικότητα Ανηλίκων

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


i) Regulation Social Media

ii) Cyber Crime

iii) Cyberquatting

iv) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Διαδίκτυο

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Ι) Δίκαιο Εταιριών

ii) Δίκαιο Σημάτων (Ν. 4072/2012)

ιιι) Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού (Ν. 146/1914)

iv) Πτωχευτικό Δίκαιο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


i) Εθνικό Κτηματολόγιο

ii) Αυτοκινητικά ατυχήματα

iii) Εργατικές διαφορές

iv) Οικογενειακές διαφορές

v) Κληρονομικές διαφορές

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Eίναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1979. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση το ποινικό δίκαιο. Κατά τη μακρά του επαγγελματική πορεία έχει ασχοληθεί με υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τόσο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης όσο και της νομικής επιστήμης. Διατελεί Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων. Είναι επίσης μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.

Ομιλεί Ελληνικά και Αγγλικά.

ΧΑΡΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος Αθηνών, «Παρ’ Αρείω Πάγω», με 10ετή εργασιακή πείρα στον ελληνικό νομικό χώρο. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου του Birmingham. Από την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει χειριστεί επιτυχώς περισσότερες από 1.000 υποθέσεις ποινικού αστικού και εμπορικού δικαίου. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων καθώς και της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.

Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΒΑΜΒΑΚΑ

Ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2020. Έκτοτε
πραγματοποιεί την άσκησή της ενεργά σε όλους τους τομείς του δικαίου.

Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φιλοτίου 3,  Αθήνα, 11362.

Έναντι των Δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8821869

Fax: 210 8821158